PER QUE AQUESTA SECCIO DE CLIMA ESPACIAL?
 

Científics d'arreu del mon teoritzen, i s'afanen a demostrar i explicar, sobre com múltiples factors de l'espai exterior poden afectar de manera clara la nostra vida a la terra. Sobre com l'activitat solar, les ejeccions de massa coronal (EMC) degudes a turmentes solars, tenen una clara incidència sobre la vida a la terra, inclús sobre el desencadenament de terratrèmols i volcans, i també sobre el mateix clima terrestre.

 

Certament en els darrers dos anys (2010-2011) hem assistit a un augment considerable de l'activitat tel·lúrica, forts terratrèmols, erupcions volcàniques per arreu, ens hem quasi acostumat a uns canvis climàtics que han portat multitud d'episodis d'inundacions, fred i neu a llocs a on mai havia nevat, calors extrems a latituds a on això no s'havia vist mai, estius inusualment calorosos a Rússia i atípiques nevades a l'Àfrica...

   

Per qui vulgui saber-ne més, seguidament deixo l'enllaç a un excel.lent document escrit just abans de l'anterior màxim solar (2000) que va ser força suau. En ell s'explica de forma clara, concisa i amena, la dinàmica solar i les implicacions sobre la terra. Malgrat hagin passat 11 anys, el document és plenament vigent i molt interessant de llegir, sense sensacionalismes i des d'un punt de vista merament científic.

Las crecientes amenazas del clima espacial sobre el sistema terrestre
(Peter Alexander, Doctor en Ciencies Fisiques, Universitat de Buenos Aires)

 

El meu agraiment al IPS Radio and Space Services del govern Australiá, al Space Weather Prediction Center del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) que pertany al U.S. Department of Commerce, a Paul L Herrman (propietari de hamqsl.com), a la SOHO Mission, projecte internacional de col.laboració entre ESA (European Space Agency) i NASA (National Aeronautics and Space Administration), al Space Weather Application Center - Ionosphere (SWACI) del German Aerospace Center, i al Mauna Loa Solar Observatory (Hawai) que pertany a UCAR (University Corporation for Atmospheric Research), que son els creadors i propietaris de tota la informació, mapes i imatges que apareixen en aquest web. Sense el seu ànim de compartir informació no seria possible la existencia d'aquest apartat web.

 

FLUX DE RAIGS X (3 darrers dies) - Actualitzat cada 5 minuts
     

En aquesta gràfica podem seguir en directe les emissions de raigs X que provoquen les flamarades solars. Observant l'escala de la dreta podem apreciar si l'event produït es de classe A, B, C, M o X. Cada una de les classes estan dividides en 9 trams. Així el tram següent d'una M9 seria una X1.

Les flamarades comencen a tenir consideració de fortes a partir de la classe M, essent els events de classe X els més virulents. No obstant l'afectació sobre la terra dependrà de diversos factors, com son la geoefectivitat (si la emissió de massa coronal va dirigida cap a la terra), i la polaritat de la emissió (si és positiva o negativa). En funció d'aquests paràmetres, si és geoefectiva i de polaritat negativa, es poden produir apagades de radio, afectació a satel.lits i en els casos més extrems problemes amb els transformadors elèctrics. Sempre els problemes seran més factibles quan més a prop dels pols ens trobem.

 

 
Alertes N3KL
 
 
No hay datos Raigs X Solars
No hay datos Camp Geomagnétic

 

Estat actual segons NOOA


DARRERES NOTICIES RELLEVANTS
 

Dissabte 28 de gener de 2012 - Informe Semanal (TVE1) parla del sol

Desprès de 3 CME's en poc menys d'una setmana, cada una d'elles de més potencia que l'anterior (M3, M9 i X1.75) Informe Semanal emet, per la meva grata sorpresa, un programa en que parla de l'activitat del sol i les repercussions que pot tenir en la nostra tecnologia, encara que de forma tangencial i breu (minuts 3:51 i 4:53) es parla de possibles col·lapses elèctrics. En el minut 11:35 s'afirma, i cito textualment, que “estamos en el momento de mayor actividad del sol de los últimos 15.000 años, o incluso más”.
 
Sincerament no sé de on poden haver tret aquesta informació, jo no he pogut llegir res semblant enlloc, suposo que es tracta de la opinió d'alguna de les fonts consultades pel programa, i que cal prendre-la amb cautela, ja que de ser cert ens trobaríem en un escenari en que un efecte Carrington, o inclús de més intensitat, és factible. Quelcom que ens hauria de fer pensar en que un col·lapse elèctric global també és factible.

Aquí teniu l'enllaç al vídeo del programa : "Informe Semanal - El poderoso influjo del sol".


Un excel.lent web per a poder seguir el dia a dia de l'activitat solar i les previsions d'afectació sobre la terra

spaceweather.com


DADES DE L'AFECTACIÓ SOLAR SOBRE LA TERRA (en temps quasi real)

 

NIVELL D'ACTIVITAT SOLAR DURANT ELS DARRERS 30 DIES

(Aqui podem veure l'activitat tempestuosa del sol, independentment de si hi ha CME i de si aquesta és o no geoefectiva)


INDEX Kp DETALLAT DELS TRES DARRERS DIES

(Aqui veiem si hi ha efectes sobre la magnetosfera terrestre de l'activitat solar del quadre anterior, que pot trigar entre 1 i 4 dies a arribar segons la velocitat de la CME)

 
Kp=0: Camp geomagnétic inactiu
Kp=1: Camp geomagnétic molt tranquil
Kp=2: Camp geomagnétic tranquil
Kp=3: Camp geomagnétic poc actiu

Kp=4: Camp geomagnétic actiu

Kp=5: Tempesta solar menor
Kp=6: Tempesta solar major
Kp=7: Tempesta solar severa
Kp=8: Tempesta solar molt severa
Kp=9: Tempesta solar extremadament severa
 
 
Cada dia separat en trams de 3 hores (8 trams/dia)
 
 
La lletra "p" que acompanya l'index "K" vol dir que es tracta d'un valor mig "planetari", és a dir, la mitja resultant dels 13 observatoris existents al planeta ( Lerwick , Eskdalemuir i Hartland a UK, Ottawa i Meannook a Canadá, Fredericksburg i Sitka a USA, Eyrewell a Nova Zelanda, Canberra a Australia, Lovo a Suecia, Brorfelde a Dinamarca, Wingst i Niemegk a Alemania. )

 
FLUX DE PROTONS (Darrers tres dies)
 

Integral promig dels darrers 5 minuts del flux de protons (protons/cm2-s-sr) mesurat pel satèl·lit GOES primari, per nivells energètics de >=10, >=50, y >=100 MeV. L'umbral per events de protons del SWPC es 10 protons/cm2-s-sr en >=10 MeV.

És a dir, quan la línia vermella (corresponent a >=10 MeV) està per sobre la línia discontinua (corresponent a 10 protons/cm2) és considera que estem davant un event de flux de protons elevat.

Segons l'enginyer serbi en meteorologia Milan Starcevic, qui és l'iniciador de la meteorologia solar a Sèrbia, d avant un episodi d'elevat flux de protons s'ha d'intentar evitar les estades perllongades a cel obert ja que pot ser nociu per la salut.

Per exemple, la tempesta solar de finals de gener, va provocar una radiació ionitzadora que en l'interval de 15 minuts va emetre una dosi de radiació d'una potencia equivalent a 5 radiografies roentgen, quantitat que una persona pot rebre tan sols una vegada en tot un any


TAQUES SOLARS ACTUALS

Cara visible del sol

Aqui es poden veure les taques solars actuals de la cara del sol visible desde la terra. La imatge correspon a la darrera obtinguda amb la cámara doppler Michelson (MDI) de la sonda SOHO de la NASA.

Cara oculta del sol

Aqui podem veure una representació de les taques a la cara oculta del sol. Els meridians mostren els dies que resten per que una zona entri a la cara visible (cada meridià correspon a un dia terrestre)

El sentit de rotació de les 2 cares és a la dreta. Quan una taca desapareix per la dreta de la cara oculta, apareix per la esquerra de la cara visible

El sol, que no és sòlid rígid, te una rotació diferencial, és a dir, mentre l'equador triga uns 25 dies a donar una volta complerta, els pols en triguen fins a 36 dies. Aquesta rotació diferencial, juntament amb la convecció, juguen un paper important en la generació i manteniment del camp magnètic solar.

 


PROGRESSIÓ TAQUES SOLARS

Progressió de les taques solars dels darrers 17 anys i previssió estimada pels propers dos anys. És un eina valuosa per poder establir el moment en que ens trobem del cicle solar. Observant la gráfica podem veure clarament els moments de maxim i minim d'activitat solar.


MAPA TEC (Total Electron Content) DE LA IONOSFERA
 
 

El contingut total d'electrons (TEC, Total Electron Content ) dona una idea del grau d'ionització a la ionosfera.

La seva unitat de mesura es el TECU (1 TECU = 10E+16 electrons per metre cuadrat).

Els colors més càlids indiquen un contingut més elevat d'electrons, per exemple, per la incidencia del sol.

Hi ha qui relaciona nivells alts d'electrons a una zona concreta, amb possibilitats molt més elevades que a la mateixa es produeixin terratremols o erupció de volcans.

 

ESTAT DE LA MAGNETOPAUSA
 

La magnetopausa és l'interfície que separa la magnetosfera terrestre de l'espai interplanetari. Dista de la terra uns 10 cops el radi terrestre en direcció al sol. Tot i així durant els episodis d'activitat solar elevada, aquesta distancia es pot comprimir per efecte del vent solar fins uns 6,6 cops el radi terrestre. A la imatge següent teniu una representació estàtica de la magnetosfera (espai negre) que envolta la terra (en blau) i la magnetopausa en color vermellós.

A l'animació de la dreta es pot observar el moviment de la magnetopausa (vermell/rosa) en funció de l'acció del vent solar, que la contrau cap a la terra. La terra es la petita bola central que està mig il·luminada pel sol. En aquesta vista estem mirant a la terra des de l'espai de forma perpendicular al pol nord, és a dir, estem observant el pla equatorial des de dalt


EL SOL EN XIFRES

El sol és unes 108 vegades més gran que la terra - Radi equatorial del sol = 695.000 kms
El sol és 332.830 vegades més massiu que la terra - Massa solar = 1.989e+30 Kg
La temperatura mitja a la superficie del sol és de 6.000 ºC
El sol té un a edat aproximada de 4.500 milions d'anys. I té materia per poder viure 5 mil milions més
La seva composició : 92,1% hidrogen, 7,8% heli, 0,061% oxigen, 0,030% carboni i altres
 

www.stcebria.info (c) Carles Marco